Vandemoortele
Squeeze verpakking

Vormelijk- en technisch ontwerp van de nieuwe Vandemoortele Squeeze-verpakking. Onze brede kennis op gebied van structureel verpakkingsontwerp werd ingezet om de uitdagingen van flesproductie en afvullijnen af te stemmen op marketing- en commerciële ambities. Een geslaagd co-creatie ontwerpproject met de verpakkingsfabrikant, interne productie en de brand owner en een uitgesproken rol voor het ontwerpbureau om alle expertise samen te brengen en te vertalen in een succesvol en gegeerd eindresultaat.

Ideation & exploratie

Nadat de doelstellingen zijn vastgelegd, de briefing is afgerond, en de KPI’s zijn bepaald worden nieuwe ideeën en concepten gecreëerd. Schetsen, 3D CAD-modellen, mock-ups van karton of papier, snelle 3D-prints of elk ander hulpmiddel dat helpt om nieuwe ideeën te verkennen wordt ingezet om het creatieve proces vorm te geven.

Winkel simulatie

Als je weet dat 70% van de aankoopbeslissingen in de winkel wordt genomen, is de manier waarop uw product opvalt in het schap van cruciaal belang. Vanaf de allereerste conceptschetsen worden echte winkelomgevingen gesimuleerd, om impact te onderzoek in een fotorealistische setting, om gebruikersinzichten te verzamelen en om nieuwe ontwerpconcepten in een vroeg stadium te valideren.

Prototyping voor validatie

Bij prototyping kunnen alle ontwerpparameters worden gecontroleerd en gevalideerd (of aangepast) en kon in dit project een eerste productielijncontrole worden uitgevoerd.

Design validatie: design DNA, brand-alignment, ergonomie, maat impressie, label-oppervlakte, etc.

Productievalidatie: lijnstabiliteit en contactpunt, labeltoepassing, specifieke aanpassingen aan de productielijn, enz.

Prodrive Technologies

Volgend project